Zmiana funkcjonowania Spółek

Zmiana funkcjonowania Spółek

Informujemy, iż w związku z nałożeniem na Powiat Poznański strefy czerwonej oraz mając na uwadze bezpieczeństwo, pracowników i mieszkańców Gminy, w „Zakładzie Usług Komunalnych” oraz „Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych” w Mosinie zmieniają się zasady funkcjonowania Spółek.

Począwszy od dnia 20.10.2020r. wstęp na teren Spółek będzie możliwy po uprzednim pomiarze temperatury ciała i dezynfekcji rąk. Czynności te wykonywane będą przez wyznaczonego pracownika „Zakładu Usług Komunalnych” Sp. z o.o. w Mosinie. Na terenie Spółek obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa.

Osoby, którym pomiar temperatury ciała wykaże temperaturę powyżej 37,6 ̊ C nie będą wpuszczane na teren Spółek.

Załatwianie spraw:

– w celu przeprowadzenia badania diagnostycznego pojazdu, należy podjechać pod bramę wjazdową Stacji Kontroli Pojazdów i zaczekać w aucie na diagnostę. Diagnosta odbierze dowód rejestracyjny pojazdu, pobierze opłatę, po czym skieruje interesanta odpowiednio do wykonywanych czynności.
Po zakończonym badaniu, należy przejechać autem na wyznaczone przez diagnostę miejsce i odebrać stosowne dokumenty. W czasie oczekiwania na badanie diagnostyczne, jak i po jego zakończeniu interesanci oczekują w autach. Nie ma możliwości oczekiwania w budynku Stacji Kontroli Pojazdów,

– w celu oddania odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, należy udać się pod bramę wjazdową PSZOK i wg zaleceń osoby obsługującej punkt oddać odpady,

– obsługa interesantów zostaje ograniczona do minimum. Wszelkie sprawy należy załatwiać telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

– w sprawach pilnych i wymagających osobistego stawiennictwa w siedzibie Spółek, obsługa interesantów będzie odbywała się w wydzielonym pomieszczeniu. Tak jak dotychczas swoją wizytę należy zgłosić telefonicznie osobie zajmującej się daną sprawą. Telefony kontaktowe do poszczególnych działów, są zamieszczone na drzwiach wejściowych biura.  Po wejściu do pomieszczenia obsługi interesantów obowiązkowo należy zakrywać usta i nos oraz zdezynfekować ręce.

 

Jednocześnie informujemy, że zwiększyliśmy częstotliwość dezynfekcji pojazdów służących do przewozu osób w liniach regularnych oraz dowozu do szkół. Dezynfekcja będzie przeprowadzana po każdym kursie.

Liczba miejsc siedzących w autobusach linii regularnych zostaje zmniejszona do 50%.

 

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

0 Comments

Skip to content