Wyjaśnienia do artykułu “Handlarze zapłacą więcej na mosińskim targowisku?”

Wyjaśnienia do artykułu “Handlarze zapłacą więcej na mosińskim targowisku?”

W nawiązaniu do publikacji pt.  Handlarze zapłacą więcej na mosińskim targowisku ?  w której krytycznie oceniono podejście Prezesa ZUK do zarządzania targowiskiem chciałbym wyjaśnić dwie ważne sprawy :

 

  1. Przedstawiona analiza finansowa funkcjonowania targowiska jest dokumentem odzwierciadlającym wysokość, źródła przychodów i kosztów w danym momencie czasu.

Jest to z pewnością ocena stanu istniejącego z elementami audytu, natomiast w żadnym wypadku nie jest to wiosek o zmianę stawek opłat ani dokument, który przedstawia program naprawczy. Przedstawiono cztery możliwe scenariusze w tym dwa z zmianą stawek a dwa bez w zależności od spełnienia  oczekiwań właściciela określonych w projekcie porozumienia. Optymalizacja funkcjonowania targowiska zawarta będzie w przygotowanej strategii rozwoju Spółek. Analiza finansowa i porozumienie jest sporządzone  po raz pierwszy i z pewnością zawiera ważne informacje o funkcjonowaniu targowiska, które można poznać dopiero teraz.

 

  1. Z przykrością muszę stwierdzić iż w przedstawionej analizie pojawiły się błędne dane. Dzięki spostrzeżeniom i uwagom radnych wniesionych w wyniku rzeczowej dyskusji, za którą bardzo dziękuję, dokonałem  korekty opracowania. Wspólna debata pozwoliła mi krytyczniej spojrzeć na dane jakimi dysponuje obecnie Spółka i na uniknięcie  błędów. Dane skorygowano w trzech obszarów po stronie kosztów:

 

  • Odbiór i zagospodarowanie odpadów: potwierdziła się informacja, że na terenie targowiska gromadzone są odpady również z 16 lokali niemieszkalnych posiadających umowy z ZUK na wywóz odpadów ze wskazaniem miejsca na ich gromadzenie w stacyjce targowiska. Spółka obciążając ryczałtowo w/w właścicieli lokali uzyskuje roczny przychód 15 120 zł. Koszty odbioru odpadów z targowiska zostały pomniejszone o w/w kwotę.
  • Wynagrodzenie inkasenta i pracownika obsługi WC: wynagrodzenia tych pracowników za rok 2019 i I połowę 2020 posiadają doliczone koszty wydziałowe związane z wzajemnym rozliczaniem pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Spółki. To jest niedopuszczalne. Poziom wynagrodzeń stosownie skorygowano.
  • Koszty robót porządkowych. Ponownie przeliczono jednorazowe koszty zamiatania mechanicznego. Obecnie wynoszą 144,00 zł. Przy częstotliwości sprzątania 4 razy w miesiącu (w każdą sobotę) koszt roczny 2020 wyniesie 6 912 zł. Przy dwukrotnie zwiększonej powierzchni sprzątania w 2021  to  13 824 zł.

 

Za zaistniałą sytuację przepraszam wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą na targowisku.

Z poważaniem

Jan Gurgun

0 Comments

Skip to content