Wspólnie witamy wiosnę

Wspólnie witamy wiosnę

W dniach 20 i 22.03.2021r. na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mosinie przeprowadziliśmy akcję pod nazwą ,,Wspólnie witamy wiosnę”. Każdy mieszkaniec, który w dniach akcji dostarczył do naszego punktu odpady zebrane w sposób selektywny przyjmowane przez PSZOK takie jak np. wielkogabaryty, zużyte leki, papier, plastik, szkło, zużyte opony, otrzymywał od Spółki sadzonkę bratka.

Akcja cieszyła się sporym zainteresowaniem wśród mieszkańców. Przez dwa dni Mosiński PSZOK odwiedziło ponad 120 osób. Frekwencja dopisała pomimo niesprzyjającej w sobotę pogody.

Serdecznie dziękujemy mieszkańcom za udział w wydarzeniu. W najbliższej przyszłości przewidujemy organizowanie podobnych akcji promocyjnych.

 

0 Comments

Skip to content