Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Informujemy, że ogłoszony został przetarg na Sukcesywne dostawy oleju napędowego.
Poniżej zamieszczamy link, pod którym można pobrać ogłoszenie i pozostałe dokumenty.

http://bip.mosina.pl/bip/zamowienia-publiczne/przetargi-powyej-30-tys.-euro/2019/sukcesywne-dostawy-oleju-napdowego-do-zbiornika-zlokalizowanego-na-terenie-zakadu-puk1.html

0 Comments

Skip to content