O FIRMIE

„Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych” Sp. z o.o. w Mosinie utworzono w 2016 r. na mocy uchwały Rady Miasta i Gminy Mosina. Przedsiębiorstwo jest jednostką organizacyjną Gminy Mosina. Podstawowym zadaniem Przedsiębiorstwa jest zaspokajanie potrzeb Gminy Mosina w zakresie usług komunalnych.

Zarząd Spółki:

Prezes Zarządu – Monika Kujawska

NIP: 7773274111
REGON: 366024391
KRS: 0000656212
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wielkość kapitału zakładowego: 915 000,00 zł

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie:

  • odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców Miasta i Gminy Mosina (odpady zmieszane i segregowane, wielkogabarytowe, bioodpady)
  • prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
  • obsługi komunikacji zbiorowej Gminy Mosina
  • ochrona danych osobowych
    KLAUZULA INFORMACYJNA PUK MOSINA
Skip to content