DZIAŁ WYWOZÓW

Dział wywozów świadczy usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców miasta i Gminy Mosina oraz prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Rodzaje odpadów odbieranych od mieszkańców:

  • zmieszane odpady komunalne

  • segregowane odpady komunalne, tj. papier i makulatura, tworzywa sztuczne i metale, szkło opakowaniowe

  • odpady biodegradowalne

  • odpady wielkogabarytowe

  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywa się zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie.

 

Kontakt: wywozy@pukmosina.pl

tel. (61) 8-132-321 lub 697 888 420

 

W przypadku chęci zgłoszenia uszkodzenia pojemnika, prosimy o wypełnienie formularza reklamacyjnego  oraz przesłanie go na adres: reklamacja@pukmosina.pl

Skip to content