DZIAŁ WYWOZÓW

Dział Wywozów świadczy usługi w zakresie zbierania odpadów komunalnych od mieszkańców Miasta i Gminy Mosina. Rodzaje zbieranych odpadów:

  • zmieszane odpady komunalne
  • segregowane odpady komunalne, tj. makulatura, metale i tworzywa sztuczne, szkło
  • BIO odpady
  • odpady wielkogabarytowe
  • odpady zielone

Zbiórka Odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywa się dwa razy w roku, w okresie wiosennym i jesiennym.

Cennik pojemników:

120 L – 80,00 zł
240 L – 95,00 zł
Pojemniki na BIO odpady 120 L– 100,00 zł

Pojemnik 120 L z naklejką BIO – 103 zł

Kontakt: wywozy@pukmosina.pl

tel. 61) 8-132-321

Skip to content