ANKIETY

Badanie satysfakcji klienta zostało przeprowadzone w dniach 10-28.02.2021 r. Celem ankiety było poznanie opinii oraz oczekiwań   mieszkańców Gminy Mosina w stosunku do funkcjonujących spółek komunalnych w związku z przygotowaniem przez Zarządy strategii rozwoju spółek.

Otrzymaliśmy 177 ankiet, w tym 132 formularze anonimowe i 45 formularzy imiennych.

Ankieta pokazała dużą potrzebę komunikowania się z lokalną społecznością. Państwa opinie są dla Nas ważne i zostaną uwzględnione w strategii rozwoju i transformacji Spółek.

Serdecznie dziękujemy za udział w Badaniu satysfakcji Klienta.

 

Poniżej zamieszczamy link do ankiety oraz analizę jej wyników.

ANKIETA SATYSFAKCJI KLIENTA

Formularz Ankiety satysfakcji klienta

 

ANALIZA ANKIETY SATYSFAKCJI KLIENTA

Analiza wyników Ankiety satysfakcji klienta

 

Skip to content