Odpady wielkogabarytowe

INFORMACJA
DOTYCZĄCA SPOSOBU WYSTAWIANIA I ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I ELEKTROODPADÓW

W roku 2021rozdzielony zostanie odbiór odpadów wielkogabarytowych od elektroodpadów:

 1. odbiór odpadów wielkogabarytowych (bez odpadów z zużytego sprzętu elektrycznego
  i elektronicznego) odbędzie się w okresie od 6 kwietnia do 15 września 2021 r. zgodnie
  z opublikowanym harmonogramem;
 2. odbiór odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbędzie się w okresie od 16 września do 16 listopada 2021 r. zgodnie z opublikowanym harmonogramem;

Poza wyżej wskazanymi terminami odbioru powyższe odpady należy dostarczać we własnym zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Mosinie, przy ul. Sowinieckiej 6G.

 

Odbiorem odpadów wielkogabarytowych nie są objęte zużyte opony rolnicze i ciężarowe i inne odpady nie będące odpadami komunalnymi, wytworzone w gospodarstwach rolnych i w ramach działalności gospodarczej.

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOBARYTOWYCH

Odbierane będą: stare meble, kanapy, sofy, wykładziny, dywany, rowery, wózki dziecięce, meble plastikowe, armaturę sanitarną i łazienkową, opony od samochodów osobowych, ramy okienne i drzwi (bez szyb), szkło płaskie (kabiny, lustra ścienne).

UWAGA: prosimy o wystawianie ww. odpadów do godz. 6:00 w dniu odbioru w miarę możliwości kompletnych (szczególnie mebli) i nie rozkładanie ich na mniejsze elementy.

Niebędą odbierane: zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne, odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów (w tym gruz, rur PCV), lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć oraz urządzenia zawierające freony.

 

ODBIÓR ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Odbierane będą: zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne, tonery i kartridże od drukarek, stare komputery, telewizory, kosiarki, sprzęt AGD.

Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będą odbierane BEZPOŚREDNIO Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKALEJ. Prosimy o niewystawianie w/w odpadów poza nieruchomość (ogrodzenie).

Nie będą odbierane odpady wielkogabarytowe, takie jak stare meble, kanapy, sofy, wykładziny, dywany, rowery, wózki dziecięce, meble plastikowe, armaturę sanitarną i łazienkową, opony od samochodów osobowych, ramy okienne i drzwi (bez szyb), szkło płaskie (kabiny, lustra ścienne).

UWAGA! Prosimy o wystawienie ww. odpadów przy bramach (furtkach) od strony nieruchomości do godz. 15:00 w dniu odbioru wskazanym w opublikowanym harmonogramie.

Pracownicy obsługujący odbiór odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będą dzwonić (dzwonkiem, domofonem) do każdej nieruchomości, celem ich odbioru z danej nieruchomości.

UWAGA MIESZKAŃCY WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH – prosimy o wystawienie elektroodpadów  tuż przed  godziną 15:00. Odbiór elektroodpadów ze wspólnot mieszkaniowych będzie realizowany w pierwszej kolejności w dniach wskazanych w opublikowanym harmonogramie.

 

Dlaczego taka organizacja odbioru?

 1. Optymalizacja kosztów zagospodarowania odpadów – cena za zagospodarowanie odpadów posegregowanych i kompletnych jest zdecydowanie niższa,niż cena zagospodarowania odpadów nieposegregowanych i zdekompletowanych (np. samej obudowy lodówki).
 2. Zapobieganie wzrostowi tzw. opłaty śmieciowej – koszty zagospodarowania odpadów mają bezpośredni wpływ na jej wysokość ponoszoną przez mieszkańców.
 3. Zapobieganie nielegalnemu zbiorowi elektroodpadów przez różnych „zbieraczy” i ich dekompletowaniu.
 4. Zapobieganie porzucaniu zdekompletowanych odpadów wielkogabarytowych
  i elektroodpadów po lasach i innych terenach otwartych.

 

 

 

Skip to content