Cennik

Ceny biletów za przejazdy gminnym transportem zbiorowym

Linie komunikacyjne ujęte w Strefie A:

691 /Mosina – Krosno – Drużyna – Borkowice/
692 /Mosina – Ludwikowo – Krosinko – Dymaczewo Stare – Dymaczewo Nowe/
693 /Mosina – Sowiniec – Sowinki – Baranowo – Krajkowo/
694 /Mosina – Krosno – Mosina Nowe Krosno – Mosina/

Linie komunikacyjne ujęte w Strefie B:

698 /Mosina – Rogalinek – Sasinowo – Wiórek/
699 /Mosina – Puszczykowo – Rogalinek – Sasinowo – Wiórek – Rogalin –
Świątniki – Radzewice – Mieczewo – Kórnik/

L.p.Rodzaj biletówNormalnyUlgowy
Bilety jednorazowe
1Na linie strefy A2,40 zł1,20 zł
2Na linie strefy B3,20 zł2,20 zł
Bilety 1-miesięczne
1Na linie strefy A47,00 zł26,00 zł
2Na linie strefy B52,00 zł32,00 zł
3Na linie strefy A i B80,00 zł50,00 zł
Bilety 3-miesięczne
1Na linie strefy A126,00 zł63,00 zł
2Na linie strefy B153,00 zł76,50 zł
3Na linie strefy A i B230,00 zł120,00 zł

Wszystkie rodzaje biletów można kupić u kierowców autobusów w/w linii komunikacyjnych.
Nie ma możliwości dokonania płatności kartą płatniczą.